Wiara chrześcijańska w książkach Katarzyny Emmerich

Wiara to temat bardzo głęboki, praktycznie każdy człowiek traktuje sprawy wiary indywidualnie, interpretując zgodnie z własnym sumieniem religijne prawdy. Katarzyna Emmerich – niemiecka stygmatyczka i wizjonerka od najmłodszych lat przejawiała głęboką wiarę. Katarzyna Emmerich – podejrzewana za oszustkę – pozwoliła spisać swoje wizje i doświadczenia religijne, czego efektem filmowym jest słynna „Pasja“.

Księgarnia Warszawa posiada w swoich zasobach książki dotyczące życia niemieckiej stygmatyczki i wizjonerki, w szczególności jej wizje, które są autentyczne ze słowami stygmatyczki, a każda poprawka była przez nią akceptowana. Warto podkreślić, że Katarzyna Emmerich samodzielnie nie napisała żadnej publikacji, jednakże wyraziła aprobatę, by jej wspomnienia zostały spisane i opublikowane. Są to wierne kopie słów, które padały z ust Katarzyny Emmerich, bez najdrobniejszych zmian czy parafraz. Ewentualne poprawki były konsultowane ze stygmatyczką, która potwierdzała zgodność treści z faktami. Książki te opierają się na autentycznych przeżyciach, dlatego też dla wielu ludzi stanowi wyjątkową i bardzo ważną lekturę.