Czy w ramach programu dopuszcza się nabycie do biblioteki szkolnej kilku egzemplarzy danego tytułu?

Tak. Listę tytułów oraz liczby egzemplarzy książek dla biblioteki ustala się w szkole, po otrzymaniu dotacji. Powinna być ona zatwierdzona przez samorząd uczniowski i radę rodziców.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *