Dla kogo przeznaczony jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”?

Program dedykowany jest wszystkim szkołom dla dzieci i młodzieży prowadzącym bibliotekę, w tym szkołom specjalnym, a także przedszkolom. Filie bibliotek pedagogicznych mogą uczestniczyć osobno w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Uprawnionymi wnioskodawcami priorytetu pierwszego – zakup nowości wydawniczych – są biblioteki publiczne zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne organy posiadające w strukturze bibliotekę. Wszystkie muszą być wpisane do rejestru instytucji kultury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *